Disclaimer

Fair Mundo Travel sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site vanzelfsprekend de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Fair Mundo Travel daarvoor geen aansprakelijkheid. Fair Mundo Travel kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Fair Mundo Travel zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Fair Mundo Travel is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze sites of bronnen. Fair Mundo Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. Fair Mundo Travel is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen. Fair Mundo Travel kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Meer weten?
0570 - 605 735
info@fairmundotravel.nl


 
 Vraag een vrijblijvende offerte aan


REIZEN NAAR
Botswana
Namibië
Zimbabwe
Zuid Afrika


 


Volg Fair Mundo Travel op TwitterVolg ons op Twitter


 
 Like ons op Facebook

Verrassende Kaapstreekbekijk deze voorbeeldreis


©2006-2018 Fair Mundo Travel | Tesschenmacherstraat 43 | 7415CS Deventer | +31(0)570 - 605 735
copyright | disclaimer | privacy | sitemap | contact | print | cookies
Fair Mundo Travel maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

SGR