Stichting Tshwaranang


Fair Mundo Travel steunt de Stichting Tshwaranang Nederland. Tshwaranang betekent ‘Houd elkaar de handen vast' of ‘Laten we de handen ineen slaan'. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om geld en goederen in te zamelen voor aidsprojecten in Zuid Afrika. De directe aanleiding van het oprichten van de stichting waren de gedreven verhalen en inzichten van Trees en Henny Stege. De Stege's hebben in 2001, na hun vervroegde pensionering, have en goed in Nederland achter zich gelaten, zijn in Pretoria gaan wonen en wilden vanuit die plek zich feitelijk in gaan zetten voor deze kwetsbare en zeer snel groeiende groep van aids-slachtoffers.

De meeste projecten van Stichting Tshwaranang vinden plaats in Ivory Park. Dit is een groot woongebied ten noorden van Johannesburg, waar ongeveer 1 miljoen mensen leven. De meeste mensen wonen in huisjes van golfplaat en plastic en men heeft nauwelijks of geen beschikking over water, elektra, bestrating of goede beschutting. Aids is inmiddels een enorm probleem. Belangrijke projecten zijn:

De soepkeuken ‘Supa di Mama'
 In juni 2008 is gestart met een soepkeuken in Ivory Park. Vele ouderen, weeskinderen en kindgezinnen hebben ongelooflijk te lijden onder de enorm stijgende voedselprijzen. Vooral ouderen die vaak voor de kleinkinderen zorgen, redden het niet; olie en basisvoedsel zijn simpelweg voor hen niet meer te betalen. Supa di Mama voorziet deze mensen twee keer per week van een simpele maar voedzame maaltijd. De oudere gasten ontvangen rond 13.00 uur een maal, de schoolkinderen sluiten om 14.00 uur aan. Een vijftal dames wierp zich direct op als vrijwilligster. Zij koken en praten met de mensen, lachen, dansen en gezamenlijk worden er gymnastiek-oefeningen gedaan. De meeste mensen zijn meestal al vanaf 11 uur aanwezig, helpen elkaar met problemen, wisselen ervaringen uit, delen verdriet en vreugde en staan elkaar met raad en daad bij. Zo heeft de soepkeuken een veel bredere functie gekregen dan van te voren is ingeschat. Klik hier voor meer informatie over de soepkeuken Supa di Mama.

Kinderdagopvang Sedimosang
 Sedimosang is een kinderopvang dat gerund wordt door Josefine Mpofu, een weduwe die de dya care in haar huisje in Ivorypark startte. Inmiddels is het huisje verbouwd tot een heus kinderdagopvangcentrum met drie lokalen, een centrale keuken en een kantoor- en woongedeelte voor Josefine. Ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar zijn hier van harte welkom. Josefine biedt opvang voor de allerarmste kinderen. Vaak zijn ze wees omdat hun ouders gestorven zijn aan aids en zijn ze zelf Hiv-besmet. Sommigen wonen bij een grootouder, anderen leven in een kindgezin. Josefine zorgt samen met drie leerkrachten voor twee maaltijden per dag, informatie en lesmateriaal. De doelstelling is om deze kinderen voor te bereiden op de lagere school.

Josefine houdt er een heldere redenering op na: kinderen zijn de toekomst van Zuid Afrika. Investeren in hen met liefde, aandacht en onderwijs geeft op termijn dit land de mogelijkheid de enorme werkloosheid, de gewelddadigheid en ontworteling tegen te gaan. Ze hecht grote waarde aan zelfrespect en respect voor de ander, aan trots zijn op jezelf en waardigheid. Aan leren hoe je met weinig middelen toch rekening kunt houden met hygiëne en delen met elkaar. Hier vindt u meer informatie over kinderdagopvang Sedimosang.

Speeltuin
De Ebomininischool ligt dichtbij kinderopvang Sedimosang. Door de school is een tuin beschikbaar gesteld. Speeltoestellen zijn geplaatst en om de tuin is een hek geplaatst zodat de Sedimosang en Ebomini kinderen hier veilig kunnen spelen.

Groentetuin
Vrouwen verbouwen op een eigen stuk grond groent e die zij voor hun eigen voeding kunnen gebruiken en kunnen bestemmen voor verkoop.

Community Centre
De lokale overheid heeft Trees en Henny gevraagd om drie gebouwen geschikt te maken voor de huisvesting van de bestaande projecten en nieuwe activiteiten. De opzet is dat Stichting Tshwaranang de huisvesting opknapt en inricht en voor de exploitatiekosten van de eerste twee jaar zorgt; daarna neemt de overheid de verantwoordelij kheid over. De ruimtes zijn voor de soepkeuken, de oogkliniek, een huiswerkklas, een opvang voor getraumatiseerde townshipbewoners, maatschappelijk werk, een kinderbibliotheek, de afdeling Sociale Zaken van de lokale overheid, een naaiproject en een handenarbeidproject. Het Community Centre is op 21 november 2009 feestelijk geopend. Meer informatie over het Community Centre Ivory Park vindt u hier.

 

Fair Mundo Travel en Stichting Tshwaranang
Door de goede resultaten en veel mond-tot-mond reclame neemt het aantal kinderen en ouderen dat gebruik maakt van de projecten gestaag toe. Hierdoor is er een tekort aan middelen om voedsel te kunnen kopen. Bovendien is het streven om de soepkeuken uit te breiden naar drie maaltijden per week. Continuïteit in de voedselvoorziening verdient doorlopende aandacht. Op nadrukkelijk verzoek van Stichting Tshwaranang en Trees en Henny Stege wordt daarom de steun van Fair Mundo Travel voornamelijk aangewend voor de aanschaf en bereiding van voedsel.

Meer weten?
0570 - 605 735
info@fairmundotravel.nl


 
 Vraag een vrijblijvende offerte aan


REIZEN NAAR
Botswana
Namibië
Zimbabwe
Zuid Afrika


 


Volg Fair Mundo Travel op TwitterVolg ons op Twitter


 
 Like ons op Facebook

©2006-2018 Fair Mundo Travel | Tesschenmacherstraat 43 | 7415CS Deventer | +31(0)570 - 605 735
copyright | disclaimer | privacy | sitemap | contact | print | cookies
Fair Mundo Travel maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie

SGR